Wybory sołtysów zakończone .

Dobiegły końca wybory sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Solec nad Wisłą . W 10 sołectwach nastąpiły zmiany na  stanowisku sołtysa, w 11 natomiast mieszkańcy zdecydowali ,że pozostają dotychczasowi ich przedstawiciele. Oto pełne zestawienie sołtysów i Rad Sołeckich :.......

Sołtysi i Rady Sołeckie