Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą : ,,Gmina Solec nad Wisłą - zabytki architektury i budownictwa" organizowanego przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą

Regulamin do pobrania .

Metryczka do pobrania.