Szansa Solca nad Wisłą na odzyskanie praw miejskich

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Solec nad Wisłą

W dniu 26 września 2019 r. Rada Gminy w Solcu nad Wisłą podjęła jednogłośnie
Uchwałę nr XIV/100/2019 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą.

Za pośrednictwem niniejszej broszury informacyjnej chcemy udzielić Państwu odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania oraz wskazać korzyści jakie nabędziemy po odzyskaniu praw miejskich.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konsultacjach:

- podczas zebrań z mieszkańcami,

- u sołtysów,

- w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą.

 Broszura informacyjna do pobrania