Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą

 

informacja o zebraniach