INFORMACJA o zmianie numeru rachunku bankowego do regulowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, iż z dniem 06.11.2019 r. uległ zmianie numer konta bankowego do regulowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy numer rachunku bankowego:

63 9135 0008 0000 1179 2000 0490

Nie ulega zmianie wysokość opłaty bankowej za dokonywanie wpłat.

 

 

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Solec nad Wisłą

                                                                                                                                                        /-/ Marek Szymczyk