Odbiór protokołów z oszacowania szkód!

Z uwagi na upływający w dniu 29 listopada 2019r. termin składania wniosków o pomoc
z ARiMR oraz przedłużającą się procedurę zatwierdzania protokołów przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje producentów rolnych o możliwości odbierania w Urzędzie Gminy pok. nr 7 kopii protokołu, która umożliwia złożenie wniosku w ARiMR o pomoc z tytułu klęsk żywiołowych.

Po otrzymaniu przez Urząd Gminy zatwierdzonych oryginałów protokołów
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie producenci rolni zostaną niezwłocznie powiadomieni.