Protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą

 

 

Protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą

DO POBRANIA