Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą

 

 

 

zarzadzenie 87