Porządek XIX Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

a) z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 listopada 2019 r.

b) z posiedzenia Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2019 r.

4. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.

5. Podjęcie uchwał:

a)    Uchwała Nr XIX/122/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec nad Wisłą w roku szkolnym 2019/2020.

b)    Uchwała Nr XIX/123/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.

c)    Uchwała Nr XIX/124/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.

d)    Uchwała Nr XIX/125/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/272/2014r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad sesji.