Informacja o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego pn. „Gmina Solec nad Wisłą – zabytki architektury i budownictwa”

W dniu 08.07.2015 r. upłynął termin składania prac i można powiedzieć, że konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży, ponieważ wpłynęło łącznie 44 prace, wykonane rożną techniką.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Małgorzaty Szot-Wróblewskiej w skład której weszli nauczyciele plastyki: Anna Kowaleczka, Lidia Wrona, Józef Michałek i pracownicy Urzędu Gminy: Ilona Kalinowska, Halina Jóźwik i Marcin Teske oceniła prace i wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej najwyżej ocenione zostały prace:

- Matyldy Kacperek z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym - I miejsce

- Amelii Serafin z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym - II miejsce

- Dominika Szołajskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą - III miejsce.

Wyróżniono prace: Karoliny Lasoty, Julii Gajos, Marii Gawlik, Jakuba Łyczkowskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą oraz Natalii Kacperek, Natalii Kądzieli, Kacpra Nowickiego z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej wybrano prace:

- Klaudii Kacperek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą – I miejsce

- Magdaleny Szkutnik z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – II miejsce

- ex aequo Marii Skalińskiej i Julii Szołajskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą – III miejsce.

Wyróżniono prace: Natalii Wasili, Kornelii Chmielnickiej, Julii Klukiewicz, Tomasza Kasińskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą, Pauliny Mgłosiek, Mateusza Krupy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach oraz Krzysztofa Teske z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym.

W kategorii szkół gimnazjalnych najwyżej oceniono prace:

- Wiktorii Krupy z Publicznego Gimnazjum w Pawłowicach – I miejsce

- Dominiki Sawickiej z Publicznego Gimnazjum w Solcu nad Wisłą – II miejsce

- Natalii Rejowskiej z Publicznego Gimnazjum w Pawłowicach - III miejsce

Wyróżniono prace: Kariny Krupy, Sandry Krupy, Niny Borcuch, Dawida Retmańczyka z Publicznego Gimnazjum w Solcu nad Wisłą.

W kategorii szkół średnich przyznano I miejsce ex aequo Annie Kieloch i Sylwii Sierpińskiej z Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.

Gratulujemy autorom najpiękniejszych prac i dziękujmy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie promując zabytki naszej gminy.

 Foto w Galeria