Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego : W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Gminie Solec nad Wisłą 2020r.

 

Do POBRANIA