Porządek XXII Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 28 lutego 2020 r.

 

Porządek XXII Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2020 r.

Zapoznanie z treścią uchwały nr Ra.76.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Solec nad Wisłą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027.

  1. Podjęcie uchwał :

a) Uchwała nr XXII/141/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego.

b) Uchwała nr XXII/142/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

c) Uchwała nr XXII/143/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

d) Uchwała nr XXII/144/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.

e) Uchwała Nr XXII/145/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2020-2027.

f) Uchwała Nr XXII/146/2020 w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku na rok 2020

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad sesji.