Umowy z wykonawcą instalacji Odnawialnych Źródeł Energii podpisane


W dniu 27 lutego w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie podpisano umowy na realizację zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana została przez Lidera Projektu – Gminę Rzeczniów, reprezentowana przez Wójta Gminy Karol Burek oraz Skarbnika Gminy Edytę Walczyk. W imieniu Partnerów Projektu umowę podpisali: Wójt Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk, Skarbnik Gminy - Joanna Żuchowska, Wójt Gminy Solec nad Wisłą – Marek Szymczyk, Skarbnik Gminy – Ewa Sikorska. Wykonawcę - „FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. reprezentował Pan Karol Jakubczyk.
W ramach podpisanej umowy na terenie trzech Gmin, tj. Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą powstanie 215 instalacji kolektorów słonecznych oraz 263 instalacje fotowoltaiczne. Ekipy montujące instalacje w najbliższych dniach rozpoczną montaż instalacji u mieszkańców którzy podpisali umowy. Zakończenie projektu przewidziano na 31 października 2020 roku.

azze1 4azze1 3azze1 2azze1 7azze1 6azze1 5