Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Solec nad Wisłą z zakresu profilaktyki uzależnienia wśród dzieci i młodzieży na 2020r.