Komunikat w sprawie odbioru produktów żywnościowych z RBŻ.

 

Kierownik  GOPS w Solcu nad Wisłą informuje,
iż w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą „KORONAWIRUSA”  w Polsce, planowane
na dzień 25 marca wydawanie produktów żywnościowych zostaje odwołane.

       O kolejnym terminie wydawania produktów żywnościowych będziemy Państwa  informować przez stronę internetową  gminy oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.