Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Solec nad Wisłą z zakresu profilaktyki uzależnień 2020r.

 

Ogłoszenie wyników  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Solec nad Wisłą z zakresu profilaktyki uzależnień 2020r.

                               

Do POBRANIA