Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 02.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla  mikroprzedsiębiorców w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020”

O udzielnie niskooprocentowanej pożyczki do kwoty 5.000 zł. mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy,

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020r.

Kompletne dokumenty należy składać przez:

-  platformę usług praca.gov.pl,

-przysłać pocztą tradycyjną

lub złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku w wyznaczonym miejscu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Druki dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku tj. puplipsko.pl

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 048/3323658 lub 048/3323659