ZUK OGŁOSZENIE

 

Zakład Usług Komunalnych                                                           

Al. Kazimierza Wielkiego 6

27-320 Solec nad Wisłą

OGŁOSZENIE

 

 Szanowni Państwo,     

           W związku z ustawą z dn.2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. 2020 poz.374) informujemy, że od dnia 01.04.2020r.do odwołania faktury za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki, będą wystawiane  przez inkasenta na podstawie  średniego zużycia  z czterech ostatnich miesięcy. Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo zgłaszać  odczyty  wodomierzy pod numerem telefonu  48/3761263  

lub na adres email:  zukwsolcu@wp.pl

 

                                                                                                       Kierownik ZUK

                                                                                                                                                                         Albert Grudniewski