I N F O R M A C J A godziny pracy Urzedu Gminy w Solcu nad Wisłą dnia 10 kwietnia 2020

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

W dniu 10 kwietnia 2020 r./piątek/ URZĄD  GMINY  W  SOLCU  NAD  WISŁĄ obsługuje interesantów poprzez kontakt telefoniczny, e –mailowy oraz e-puap do godz.12,oo.

W sprawach  p i l n y c h , prosimy o kontakt wg zamieszczonych uprzednio komunikatów.