Odnawialne Źródła Energii

 

 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców uczestniczących w projekcie ,, Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów, Solec nad Wisłą”  dotyczącymi terminu rozpoczęcia realizacji zadania informujemy, że na podstawie przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu początek montażu instalacji zaplanowano na drugą połowę maja 2020 r.

Nie ulega zmianie termin zakończenia projektu tj. koniec października 2020 roku .