O G Ł O S Z E N I E GOPS

 

bank 1

 

WÓJT GMINY SOLEC NAD WISŁĄ INFORMUJE, ŻE

PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE Z  RADOMSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI  DLA OSÓB SKIEROWANYCH   PRZEZ   GOPS

BĘDĄ  WYDAWANE WEDŁUG MIEJSCOWOŚCI
W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

- 27.04. ( poniedziałek)  w  godz. 11.00 – 15.30 ( Solec nad Wisłą, Kolonia Nadwiślańska, Kolonia Raj, Raj)
- 28.04. ( wtorek) w godz. 9.00 – 14.00 ( Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe, Dziurków, Glina, Kalinówek, Las Gliniański)
- 29.04. ( środa) w godz. 9.00 – 14.00 ( Sadkowice, Sadkowice Kol., Kępa Piotrowińska, Marianów)
- 30.04. ( czwartek)w godz. 9.00 – 14.00 ( Zemborzyn, Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Drugi, Pawłowice, Wola Pawłowska, Kłudzie, Boiska, Boiska Kol.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną osoby
po odbiór produktów proszone są aby były wyposażone
w rękawiczki jednorazowe oraz  maski ochronne na twarz,
a także zachowały bezpieczną odległość 2 metrów w kolejce podczas wydawania żywności w punkcie odbioru ( budynek przy przystanku PKS).