Porządek XXIV Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

 

w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00

w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów:

a) z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 lutego 2020 r.

b) z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 marca 2020 r.

  1. Podjęcie uchwał :

a)   Uchwała nr XXIV/153/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata, położonego w Solcu nad Wisłą przy ul. Rynek 1 o pow. 21 m2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata,

b)   Uchwała nr XXIV/154/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata, położonego w Solcu nad Wisłą przy ul. Rynek 1 o pow. 37 m2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata,

c)   Uchwała nr XXIV/155/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata, położonego w Solcu nad Wisłą przy ul. Rynek 13 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata,

d)   Uchwała nr XXIV/156/2020 w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku na rok 2020.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad sesji.