K O M U N I K A T

Od poniedziałku 25 maja br. Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w punkcie obsługi klienta, pomieszczeniu danej komórki organizacyjnej nie może być większa niż jedna osoba.

Wójt Gminy Solec nad Wisłą oraz kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach pilnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie rekomendujemy załatwianie spraw według uprzednich komunikatów tj. z wykorzystaniem: ePUAP, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonicznie, osobiste złożenie dokumentów w skrytce Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą.