Wójt Gminy Solec nad Wisłą przypomina przedsiębiorcom

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą  przypomina przedsiębiorcom o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku w terminie do 31 maja 2020 r