Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Solcu nad Wisłą.

"informacja do pobrania"