Informacja dla producentów rolnych PRZYMROZKI WIOSENNE

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Solec nad Wisłą szkód w uprawach rolnych spowodowanych zjawiskiem przymrozków wiosennych w okresie 21.05.2020r.–22.05.2020r. Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że istnieje możliwość składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

 

Wnioski o oszacowanie należy składać do dn. 10.06.2020r.  w sekretariacie Urzędu Gminy Solec nad Wisłą pok. nr 3.Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie w 2020 roku (należy wykazać wszystkie uprawy).

 Wzór  wniosku jest dostępny do pobrania:

- w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą;

- na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.solec.pl. zakładka dla interesantów.

Do wniosku należy dołączyć:

Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

 Do pobrania

1. Wniosek o oszacowanie szkód  2020r.

                                                                                            2. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

 

           Wójt Gminy Solec nad Wisłą                            

              /-/ Marek Szymczyk