Medal - ,, Zasłużony dla rolnictwa”

 

 

Podczas XXV sesji Rady Gmin y Solec nad Wisła Wójt Gminy – Marek Szymczyk oraz Przewodniczący Rady gminy Tadeusz Szczerba wręczyli medal ,, Zasłużony dla rolnictwa „ Panu Henrykowi Stockiemu. Pan Henryk Stocki jest znanym w środowisku pszczelarzem oraz działaczem Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Lipskiej  . Doceniając  zasługi oraz aktywną działalność społeczną Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski odznaczył mieszkańca Naszej Gminy wspomnianym medalem.

FOTORELACJA