Robocza wizyta Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego

 

 

W dniu 24 czerwca 2020 r. odwiedził teren naszej gminy Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Rafał Rajkowski. Wizyta miała charakter roboczy. Wraz z Wójtem Gminy Panem Markiem Szymczykiem obejrzeli inwestycje realizowane przy wsparciu samorządu województwa i środków unijnych oraz miejsca na przedsięwzięcia planowane przez gminę do realizacji. A tych na terenie naszej gminy jest w ostatnim czasie naprawdę wiele:

- Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1. Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączna wartość tej inwestycji to kwota 10,8 miliona złotych ( w tym 8,64 mln dofinansowania unijnego)

- remont budynku ratusza w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami ( planowany remont elewacji)

-„ Przebudowa drogi gminnej nr ew. 19 w Glinie ( Kielochówka) na dł. 500 mb, dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 -„Przebudowa drogi gminnej nr 190615W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy na długości 990 mb”dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

- miejsca pod zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

- remont dachu budynku OSP w Woli Pawłowskiej dofinansowany w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2020”

- remont drogi wojewódzkiej DW 754 na odcinku Solec nad Wisłą  - Boiska

Przedstawiciel samorządu województwa spotkał się też z mieszkańcami i beneficjentami projektów.Podczas spotkań podkreślano potrzebę i celowość dofinansowań przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, nie zabrakło również podziękowań dla Marszałka za owocna współpracę i zaangażowanie wspólne działania na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

asw1 2asw1 1asw1 1