OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 13.07.2020 r. do 16.07.2020 r. (według załączonego harmonogramu) pracownik Urzędu Gminy Solec nad Wisłą pomagał będzie w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z obowiązkiem złożenia do dnia 10 sierpnia 2020 r. nowej deklaracji.

Wszelkie informacje w powyższym zakresie udzielane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Solec nad Wisłą bezpośrednio w pokoju nr 7 lub telefonicznie pod nr (0-48) 37-61-266 w. 16.

 

 

L.p.

Miejscowości

Data

zebrania

Godziny

Miejsce zebrania

1.

Solec nad Wisłą, Kazimierówka, Kolonia Nadwiślańska, Raj, Kolonia Raj, Kłudzie,

14.07.2020

09.00-11.00

Remiza OSP Solec nad Wisłą

2.

Pawłowice, Wola Pawłowska, Kol. Wola Pawłowska, Marianów

14.07.2020

12.00-14.00

Remiza OSP Pawłowice

3.

Słuszczyn, Las Gliniański, Kalinówek

15.07.2020

09.00-11.00

Remiza OSP Słuszczyn

4.

Glina, Sadkowice Kol.

15.07.2020

12.00-14.00

Budynek byłej szkoły
w Glinie

5.

Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Drugi, Zemborzyn Kolonia

16.07.2020

09.00-11.00

Świetlica Wiejska Zemborzyn Pierwszy

6.

Dziurków, Przedmieście Dalsze,  Przedmieście Bliższe

16.07.2020

12.00-14.00

Dom Kultury Dziurków

7.

Sadkowice, Kępa Piotrowińska

13.07.2020

09.00-11.00

Remiza OSP Sadkowice

8.

Boiska, Boiska Kolonia

 13.07.2020

 

12.00-14.00

Budynek świetlicy Boiska