,, O prawdziwym bogactwie świadczy to, ile ktoś może dać innym ….”

 

 

Dzisiejsza sesja Rady Gminy Solec nad Wisłą była okazją do podziękowania za wieloletnią współpracę dla Państwa Heidi i Wilhelma Holzapfel. Państwo Holzapfel  od  lat wspierają i współorganizują Festiwal Muzyki Klasycznej w Solcu na Wisłą, imprezy podczas której w zespole klasztornym oo Reformatów koncertują muzycy z całego świata, przyciągającej do Solca koneserów muzyki z odległych zakątków Polski. Na co dzień mieszkają w Niemczech, ale od  1995 roku każde  lato spędzają w Solcu nad Wisłą. Działalność Heidi i Wilhelma to nie tylko festiwal,  ale również praca edukacyjna na rzecz poprawy stosunków pomiędzy narodem polskim i niemieckim, okazją do tego są m.in.  seminaria organizowane dla studentów z Polski i Niemiec pod hasłem ,, Kto pozna  swego sąsiada wyzbywa się uprzedzeń „.

W  2002 roku Państwo Holzapfel odznaczono  w konsulacie w Hamburgu Krzyżem  Kawalerskim  Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczny festiwal nie mógł się odbyć, ale już dziś zapraszamy na jubileuszowy XV festiwal w roku 2021. Wójt Marek Szymczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Szczerba w imieniu całej społeczności skierowali gorące słowa podziękowania za dotychczasową współpracę, która w ogromny sposób wpływa na promocję gminy. Haidi i Wilhelm w dniu dzisiejszym przekazali dla UG Solec nad Wisłą grafiki artysty,  malarza rodem z Solca nad Wisłą Czesława Waszki. Prace będą stałą ekspozycją w Gminnym Ośrodku Kultury.

xdaa

Fotoreportaż