Odbiór techniczny boiska wielofunkcyjnego

 

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru technicznego boiska przy szkole w PSP Pawłowice. Jest to jedno z budowanych boisk realizowanego w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu ,, Sportowa Polska „ w kwocie 457 449,00 ( czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych )  . Wykonawca zakończył prace budowlane i porządkowe, komisja nie wniosła uwag co do jakości wykonania i zgodności z SIWZ , tym samym obiekt jest już gotowy do użytkowania. Trwają prace końcowe przy budowie boiska  w Solcu nad Wisłą. Wykonawca zapewnia o  ukończeniu ich w terminie tj. do 31 sierpnia.   

 

20200803 12223220200803 11533120200730 104246