ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

 ZARZĄDZENIE Nr 56/2020  WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ  z dnia 10.08.2020 w sprawie skrócenia czasu pracy 

 zazodzenie 56