Konkurs fotograficzny KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lipsku zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Konkursie fotograficznym na samodzielne zidentyfikowanie zagrożeń wypadkowych w gospodarstwie rolnym pod nazwą "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w obiektywie rolnika"

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w obiektywie rolnika to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy o zagrożeniach życia i zdrowia, związanych z wykonywaniem pracy w rolnictwie oraz uświadamianie
o zagrożeniach w przypadku nieprzestrzegania zasad BHP.

            W roku 2020 na terenie Gmin Chotcza, Lipsko oraz Solec nad Wisłą zostanie przeprowadzony Konkurs fotograficzny na samodzielnie zidentyfikowane zagrożenie wypadkowe w gospodarstwie rolnym i wykonanie rozwiązań zwiększających bhp
w gospodarstwie rolnym.

            Uczestnik Konkursu składa do PT KRUS w Lipsku na nośniku CD w formacie JPG min. po trzy dobrej jakości zdjęcia dokumentujące wykonane lub zainstalowane przez siebie trzy różne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym z opisem stwierdzonego zagrożenia i wykonanego rozwiązania. Zawartość płyty należy opisać danymi adresowymi autora z dopiskiem - "Konkurs fotograficzny KRUS" wraz z nazwą gminy na terenie, której znajduje się gospodarstwo uczestnika Konkursu.

                        Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania wykonanych przez siebie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w gospodarstwie  rolnym a także zdobycia nagród rzeczowych. Termin nadsyłania zgłoszeń i nosników ze zdjęciami upływa 30.09.2020 r.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Lipsku, ul. Czachowskiego 61  (tel. (48) 378 44 18, 
e-mail: lipsko@krus.gov.pl).

Załączniki: