ZARZĄDZENIE NR 58/2020 WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

 

 

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą.

ZARZADZENIE NR 58 2020