KOMUNIKAT z dnia 21sierpnia 2020 r. dotyczący zawieszenia obsługi bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Lipsku

 

 

Ze względu na wprowadzenie w powiecie lipskim zwiększonych obostrzeń związanych
ze wzrostem zakażeń COVID-19, Urząd Skarbowy w Lipsku nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej.

Chcąc ograniczyć potencjalne źródła nowych zakażeń, od 24 sierpnia 2020 r.
do odwołania, Urząd Skarbowy w Lipsku nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej. Obsługa klientów, realizowana będzie wyłącznie poprzez usługi elektroniczne oraz informację telefoniczną.

W serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych
lub stwierdzające stan zaległości.

Deklaracje, pisma oraz inne dokumenty można złożyć w urzędzie – poprzez wrzucenie
do wystawionej urny. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Urząd Skarbowy w Lipsku czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30.

Dane kontaktowe do urzędu skarbowego:

  1. nr telefonu 48 378 13 36 ,
  2. adres e-mail urzędu skarbowego: us.lipsko@mf.gov.pl,
  3. adres ePUAP: 5q40bnj2h4.