Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 2/2020

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”

                                                                     w terminie od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r.                                                                       
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na www.krzemiennykrag.info