Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2020

 

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2020

Do POBRANIA