Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą.

 

 

Informujemy, że od dnia 15 września 2020 r. (wtorek)  wznawia siębezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą, w utworzonych punktach obsługi klienta  na parterze przy wejściu głównym oraz na I piętrze, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych mających zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i interesantom.

W sprawach kierowanych do  Urzędu można wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej ( e-mailowo  lub przez platformę  e-puap) oraz  telefonicznie - 48 3761 266.