UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY w SOLCU NAD WISŁĄ

 

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą  unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. Referent ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą, ogłoszony w dniu 11 września 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą  i na tablicy informacyjnej Urzędu, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Gminy , Sekretariat, pok. nr 3 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną zwrócone pocztą.

 

                                                                                                                                                                              W ó j t

                                                                                                                                                                  / - / Marek   Szymczyk