INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA SUSZY W 2015 ROKU

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Solec nad Wisłą szkód
w uprawach rolnych spowodowanych suszą, Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą zawiadamia, że istnieje możliwość składania

wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.

Wnioski należy składać w terminie od 24.08.2015  
w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w sekretariacie (pokój nr 3).

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są:

- w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą, pokój nr 7;

- na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.solec.pl. zakładka dla interesantów.  do pobrania

Wniosek musi być zgodny z zadeklarowanymi powierzchniami do dopłat bezpośrednich.