Kolejna inwestycja drogowa na terenie Naszej Gminy

 

W poniedziałek 16 listopada odbył się odbiór techniczny drogi powiatowej Dziurków – Słuszczyn Walentynów o długości 3485 mb. Na przebudowę tej drogi mieszkańcy i użytkownicy czekali od wielu, wielu lat. Znajdowała się ona w fatalnym stanie technicznym a poruszanie się nią stwarzało duże niebezpieczeństwo zarówno ze względu na stan techniczny jak również drzewa rosnące bardzo blisko jezdni.
W tej chwili użytkownicy mają drogę o bardzo wysokim standardzie zarówno pod względem warunków bezpieczeństwa jak również komfortu jazdy.
Całkowity koszt robót : 2 488 632,59 zł
- 1 737 397,93 zł – Fundusz Dróg Samorządowych
- 378 935, 66 zł – powiat lipski
- 372 299,00 zł  - Gmina Solec nad Wisłą
Wykonawca robót : STAR BUDOWA Karol Cieśla , Chybice 77, 27-225 Pawłów.
driga 1 3driga 1 6driga 1 4driga 1 7driga 1 xx