NARODOWY SPIS POWSZECHNY- NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

 

 

Aktualizacja z dnia 08.02.2021r.-Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą- Gminny Komisarz Spisowy działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021r. spisu powszechnego NSP 2021.

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Formularz zgłoszenia - oferta kandydata.

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: gmina@solec.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) w terminie 01.02.2021- 09.02.2021 r.

więcej informacji na temat spisu dostępnych jest na stronie https://spis.gov.pl