INFORMACJA W SPRAWIE ODCZYTU STANU WODOMIERZY

 

 

 

Informacja w sprawie odczytu stanu wodomierzy

Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisła informuje, że ze względu na sytuacje epidemiologiczną, ogranicza się odczyty stanu wodomierzy przez inkasenta.

W związku z powyższym prosimy o podawanie odczytu w następujący sposób

- telefonicznie – dzwoniąc pod numer 693 914 611

- wysyłając e-mail na adres: r.zychowicz@solec.pl

- wysyłając sms lub mms (zdjęcie wodomierza wraz z adresem nieruchomości) na numer 693 914 611

W przypadku braku zgłoszenia stanu wodomierza do dnia 01 marca 2021r. zużycie zostanie ustalone na podstawie średniego zużycia za ostatnie 3 okresy rozliczeniowe.

Przy podawaniu stanu wodomierza  telefonicznie lub mailowo  podajemy cyfry koloru  czarnego tj. pełne metry sześcienne