ZMIANA NUMERÓW KONTAKTOWYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ

 

ZMIANA NUMERÓW  KONTAKTOWYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ

W celu zapewnienia lepszej dostępności i komunikacji

 z Urzędem Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą

informujemy, że przeprowadzono modernizację urzędowej sieci telefonicznej.

To przedsięwzięcie wiązało się ze zmianą numerów telefonów.

Już od dzisiaj mogą Państwo łączyć się na numer ogólny Urzędu:

tel - 783 627 100 

 

Numery do poszczególnych Referatów:

Sekretarz Miasta i Gminy  tel - 691 658 424

Referat Spraw Obywatelskich, USC  tel - 693 987 917

 Budownictwo, infrastruktura drogowa, rolnictwo, gospodarka komunalna  tel - 693 990 841

Zamówienia publiczne, inwestycje, informatyzacja Urzędu  tel -693 972 583

Odpady komunalne, ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa . tel - 693 914 611

Skarbnik Miasta i Gminy tel - 697 360 380

Wymiar podatkowy  tel - 697 192 318

Księgowość podatkowa  tel - 697 203 068

Jednostki organizacyjne  tel - 781 054 500

Ewidencja działalności gospodarczej tel - 695 918 933 

 

Jednostki Organizacyjne , Przewodniczący Rady Miejskiej 

tel - 781 054 500

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel - 783 630 476

Świadczenia rodzinne i wychowawcze  tel - 783 623 915

Centrum Usług Wspólnych kierownik  tel - 783 597 337

Centrum usług wspólnych księgowość  tel - 783 623 862

Księgowość budżetowa  tel - 697 300 184

Przewodniczący Rady Miejskiej  tel - 783 423 796

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna  tel - 607676169

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  tel -  601747316

 

Do 31.03.2021 r. będzie można zadzwonić do Urzędu na dotychczasowy numer telefonu.

Po upływie tego terminu, dotychczasowa infolinia zostanie odłączona.