GŁOSZENIE Burmistrza Miasta iGminy Solec nad Wisłą w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r.

 

 

Zarządzenie Nr 24 /2021

Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 2  marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci    i młodzieży w 2021 r.

DO POBRANIA