Zaproszenie do udziału w konkursach.

Wójt Gminy Solec nad Wisłą wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na "Największe warzywo kapustne”, konkursie kulinarnym „Kapusta w głównej roli”  oraz fotograficznym „Owoce, warzywa z naszych sadów i pól”.
Konkursy odbędą się w ramach obchodów "Nadwiślańskiego Święta Upraw Ogrodniczych" w Pawłowicach  20 września 2015 roku.

Zgłoszenia do dnia 15 września 2015 prosimy przesłać na adres e-mail: gmina@solec.pl,osobiście lub listownie do Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą

W załączeniu regulaminy konkursów oraz karta zgłoszenia uczestnictwa.
ZAPRASZAMY do zabawy konkursowej!

1.Regulamin konkursu  kulinarnego „ kapusta w głównej roli ”

2.Regulamin konkursu na największe warzywo kapustne.

3.REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO„Owoce, warzywa z naszych sadów i pól”