Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” OGŁASZA .

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

 

Ogłasza nabór wnioskówo przyznanie pomocy na operacje w ramach:

 Przedsięwzięcia 1.1.10 „Festiwal Questingu”

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17.03.2021 – 31.03.2021 r.

do pobrania