Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie gminnego programu polityki rozwiązywania problemów alkoholowych

 

ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie gminnego programu polityki rozwiązywania problemów alkoholowych

DO POBRANIA