Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę

 

 

 

6u56

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła w 2021 roku II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Wystarczy ułożyć rymowankę

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego. Rymowanka powinna bazować na Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

KRUS zaprasza zainteresowanych uczniów do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci i związanymi z tematyką rymowanki, które znajdują się na stronie Kasy pod linkiem

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic / opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę Konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu należy przesłać do 9 kwietnia 2021 roku na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).  Na zwycięzców czekają nagrody!

Do Pobrania REGULAMIN