OGŁOSZENIE W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754

 w Solcu nad Wisłą zostaje wprowadzona nowa organizacja ruchu na odcinku od ul. Łoteckiego do Rynku

Ruch pojazdów na kierunku  Południe –Północ i odwrotnie będzie się odbywał według oznaczenia w terenie:

- pojazdy o ciężarze do 3,5 t oraz autobusy komunikacji zbiorowej będąmiały wyznaczony objazd ul.Łoteckiego

- pojazdy o ciężarze całkowitym powyżej 3,5t będą miały wyznaczony objazd przez Lipsko-Gołębiów-Boiska

- dojazd do posesji będzie się odbywał w sposób dotychczasowy pod nadzorem pracownika budowy

Zmiana w organizacji ruchu będzie obowiązywać od dnia 18.VI. 2018r do odwołania

Wykonawca  prosi o ostrożną jazdę